2018-06-11 - Zakup i montaż klimatyzatora dla SPZZOZ: sali cięć, neonatologii oraz serwerowni

pdf Otwarcie ofert klimatyzacja

Przez 34 pobrań

pdf Uniewaznienie klimatyzacja

Przez 32 pobrań

pdf Klimatyzacja sala cięć, neonatologia, serwerownia

Przez 57 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE