2018-06-11 - Zakup i dostawa maceratora dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

pdf Otwarcie ofert macerator

Przez 63 pobrań

pdf Umowa powierzenia przetwarzania

Przez 61 pobrań

pdf Wzór umowy

Przez 65 pobrań

dokument Macerator zapytanie ofertowe

Przez 78 pobrań

pdf Macerator ZOL

Przez 88 pobrań

© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE