2018-08-28 - Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy sieci teletransmisyjnej, usługę telekomunikacyjną oraz montaż i eksploatację systemu telewizji szpitalnej w SPZ ZOZ w Pruszkowie

pdf Przedłużenie dialog Popularny

Przez 556 pobrań

pdf Przedłużenie dialog technologiczny Popularny

Przez 536 pobrań

pdf Dialog techniczny usługi telekomunikacyjne Popularny

Przez 802 pobrań

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE