2018-08-28 - Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy sieci teletransmisyjnej, usługę telekomunikacyjną oraz montaż i eksploatację systemu telewizji szpitalnej w SPZ ZOZ w Pruszkowie

pdf Przedłużenie dialog

Przez 80 pobrań

pdf Przedłużenie dialog technologiczny

Przez 82 pobrań

pdf Dialog techniczny usługi telekomunikacyjne Popularny

Przez 152 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE