2018-09-17 - Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia eksperckiego SPZ ZOZ w Pruszkowie w zakresie rozliczeń realizacji świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia

pdf Unieważnienie wsparcie rozliczeń Popularny

Przez 150 pobrań

pdf Otwarcie ofert wsparcie rozliczeń Popularny

Przez 179 pobrań

pdf Przedłużenie terminu wsparcie eksperckie Popularny

Przez 162 pobrań

pdf Usługa wsparcia w zakresie rozliczeń Popularny

Przez 223 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE