2018-09-17 - Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia eksperckiego SPZ ZOZ w Pruszkowie w zakresie rozliczeń realizacji świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia

pdf Unieważnienie wsparcie rozliczeń

Przez 77 pobrań

pdf Otwarcie ofert wsparcie rozliczeń

Przez 88 pobrań

pdf Przedłużenie terminu wsparcie eksperckie

Przez 81 pobrań

pdf Usługa wsparcia w zakresie rozliczeń Popularny

Przez 116 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE