2018-09-17 - Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia eksperckiego SPZ ZOZ w Pruszkowie w zakresie rozliczeń realizacji świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia

pdf Unieważnienie wsparcie rozliczeń

Przez 99 pobrań

pdf Otwarcie ofert wsparcie rozliczeń Popularny

Przez 115 pobrań

pdf Przedłużenie terminu wsparcie eksperckie Popularny

Przez 107 pobrań

pdf Usługa wsparcia w zakresie rozliczeń Popularny

Przez 140 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE