2019-03-20 - ZO.07.2019 - Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem systemu rejestracji czasu pracy

pdf Zawiadomienie

Przez 29 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 35 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 42 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Umowy

Przez 41 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 43 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE