2019-03-22 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu obsługi zamówień publicznych na rzecz Zamawiającego

pdf Informacja

Przez 60 pobrań

dokument Załącznik nr 3 do Zapytania

Przez 46 pobrań

dokument Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 42 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 42 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 71 pobrań

pdf Załącznik nr 4 wzór umowy

Przez 61 pobrań

pdf Załącznik nr 3 wykaz osób

Przez 42 pobrań

pdf Załącznik nr 2 wykaz usług

Przez 41 pobrań

pdf Załącznik nr 1 oferta

Przez 46 pobrań

pdf Załącznik nr 1 do zał nr 4

Przez 53 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE