2019-03-27 - ZO.09.2019 - Zapytanie ofertowe na badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Zawiadomienie sprawozdanie finansowe

Przez 82 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 97 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 83 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 80 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE