2019-03-27 - ZO.09.2019 - Zapytanie ofertowe na badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Zawiadomienie sprawozdanie finansowe

Przez 52 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 63 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 50 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 48 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE