2019-03-27 - ZO.09.2019 - Zapytanie ofertowe na badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 dla SPZZOZ w Pruszkowie

pdf Zawiadomienie sprawozdanie finansowe

Przez 45 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 56 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 42 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 41 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE