2019-06-10 - ZO.13.2019 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zawiadomienie

Przez 35 pobrań

pdf Zmiana treści Zapytania

Przez 36 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 67 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 57 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 43 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE