2019-10-15 - DSP-449/2019 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich/położniczych w Oddziale Neonatologicznym SPZZOZ w Pruszkowie

Toggle Tytuł Data
pdf Wyniki dyżury ( pdf, 154 KB ) (84 pobrań)
pdf Konkurs dyżury oddział neonatologiczny ( pdf, 2.33 MB ) (118 pobrań) Popularny
© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE