Konkursy - umowa o pracę

2020-10-06 - DSP - 374/2020 - Konkurs na stanowisko specjalisty ds. higieny i epidemiologii
2020-03-26 - DSP - 70/2020 - Konkurs na stanowisko technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
2020-02-06 - DSP - 37/2020 - Konkurs na stanowisko Terapeuty - Kierownika Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu w Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznekj
2019-10-28 - DSP - 460/2019 - Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego
2019-10-10 - DSP-445/2019 - Konkurs na stanowisko diagnosty laboratoryjnego wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Laboratorium Medycznym
2019-09-20 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2019-08-07 - DSP-327/2019 - Konkurs na stanowisko technika sterylizacji medycznej
2019-04-30 - DSP-147/2019 - Konkurs na stanowiska: lekarz internista, lekarz internista (geriatria), lekarz pediatra, lekarz specjalista medycyny rodzinnej
2019-04-10 - DSP - 147-2019 - Konkurs na stanowisko lekarz internista (praca oraz dyżury na Oddziale Chorób Wewnętrznych), lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
2019-04-10 - DSP - 146/2019 - Konkurs na stanowiska: pielęgniarka, pielęgniarz
2018-10-15 - SPZZOZ w Pruszkowie zatrudni lekarzy specjalistów
2018-08-14 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: specjalista medycyny rodzinnej, internista, pediatra
2018-07-19 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarek i położnych środowiskowych
2018-07-18 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:
Toggle Tytuł Data
archive Oswiadczenia wersja edytowalna ( zip, 20 KB ) (296 pobrań) Popularny
© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE