Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.
SPZZOZ w Pruszkowie pozyskał następujące wsparcie w ramach projektu wykorzystujemy następujący sprzęt:

1         KARDIOMONITOR  ICARD L WERSJA L199 / IGEL

2         KARDIOMONITOR  Q7

3         KARDIOMONITOR  Q7

4         PULSOKSYMETR MASIMO  RAD- 5

5         RESPIRATOR ASTRAL 150

6         KARDIOMONITOR Q7

7         KARDIOMONITOR Q7

8         KARDIOMONITOR  BIOLIGHT Q7/l

9         Respirator bez mieszalnika  TRILOGY EVO

10       Respirator bez mieszalnika  TRILOGY EVO

11       Respirator turbinowy TRILOGY EVO OBM III

12       Respirator NKV - 330 – jednostka główna

13       Pompa infuzyjna strzykawkowa  PELFULSOR SPACE BRAWN

14       Pompa infuzyjna strzykawkowa PERFUSOR SPACE

15       PULSOKSYMETR MD 300C29 20szt

16       Pompa strzykawkowa PERFULSOR COMPAKT 5szt

17       Aparat do wysokoprepyływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami

18       Aparat RTG mobilny

19       Ssak chirurgiczny 2 szt.

20       Defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji 2 szt.

21       Aparat USG Philips AFFINITI 70

22       Tomograf komputerowy

23       Aparat USG

24       Aparat USG

25       Defibrylator

26       Defibrylator

27       Defibrylator

28       DefibrylatorPonadto SPZZOZ w Pruszkowie otrzymuje środki do dezynfekcji oraz środki ochrony indywidualnej.© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.