Lecznictwo numery telefonów

Izba przyjęć 572-664-550
Pracowania RTG, MMG, USG 572-664-504
Oddział Wewnętrzny 572-664-511
Oddział Chirurgii 572-664-500
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 572-664-530
Nocna pomoc lekarska 572-664-584
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 572-664-560
Poradnia zdrowia psychicznego ul. Drzymały 19/21 572-664-592
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 22 755 36 00
Rejestracja, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21

22 755 36 00

Rehabilitacja, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 572-664-598
   
© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE