Zapytania ofertowe SPZZOZ w Pruszkowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 43/23/05/2023/SAT

"Roboty w zakresie dostawy i instalacji 5 sztuk klimatyzatorów wraz z agregatami w pomieszczeniach Centrum Diagnostyki Kardiologicznej, mieszczących się na 1 piętrze (kondygnacja 3, skrzydło c) w budynku szpitala SPZZOZ w Pruszkowie"

 

pdf Zaproszenie 43 23 05 2023 SAT (5.44 MB)

dokument Zał 1 Formularz oferty (29 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Zaproszenie do złożenie oferty (1.58 MB)

dokument Zał 1 Formularz oferty (31 KB)

dokument Zał 2 Wzór umowy (45 KB)

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych (29 KB)

dokument Zał 3 Wykaz usług (26 KB)

dokument Zał 4 Wykaz osób (47 KB)

default 1063 2023 Załącznik nr 2a mikrobiologia Popularny

Przez 177 pobrań

default 1063 2023 Załącznik nr 2b specjalistyka Popularny

Przez 182 pobrań

dokument 1063 2023 Załącznik 1 Formularz oferty Popularny

Przez 184 pobrań

dokument 1063 2023 Załacznik nr 3 oświadczenie Popularny

Przez 177 pobrań

pdf 4809062023FAR Odpowiedź na pytania Popularny

Przez 190 pobrań

pdf Zaproszenie do złożenia oferty Popularny

Przez 516 pobrań

spreadsheet Zał 2 Formularz cenowy Popularny

Przez 185 pobrań

dokument Zał 1 Formularz ofertowy Popularny

Przez 178 pobrań

pdf Umowa Popularny

Przez 361 pobrań

dokument USG Oferta Popularny

Przez 324 pobrań

pdf Zaproszenie do złożenie oferty Popularny

Przez 555 pobrań

dokument Zał 4 Wykaz osób Popularny

Przez 407 pobrań

dokument Zał 3 Wykaz usług Popularny

Przez 429 pobrań

dokument Zał 2 Wzór umowy Popularny

Przez 483 pobrań

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych Popularny

Przez 447 pobrań

dokument Zał 1 Formularz oferty Popularny

Przez 425 pobrań

pdf Konfiguracja połączenia VPN Popularny

Przez 393 pobrań

pdf Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Popularny

Przez 342 pobrań

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Formularz ofertowy 13072022160736 Popularny

Przez 599 pobrań

pdf ZO/06/2022 Dostawa osprzętu do zabiegów artroskopowych Popularny

Przez 600 pobrań

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE