Promocja zdrowia

  1. Organizacja zespołu promocji zdrowia włączonego w struktury Szpitala;
  2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród pacjentów i ich rodzin;
  3. Podejmowanie działać na rzecz zdrowego żywienia;
  4. Działalność antynikotynowa, antyalkoholowa, antynarkotykowa;
  5. Zmniejszanie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych;
  6. Promowanie zdrowego trybu życia;
  7. Program promocji Karmienia Piersią;
  8. Profilaktyka raka piersi. Badania mammograficzne;
© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE