Dyrektor

Dyrektor
Robert Krawczykp.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Marta Kuczabska

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
Iwona Porębska-Obłękowska

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Katarzyna Markowska

© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE