Administracja numery telefonów

Sekretariat

572-664-516

Główna księgowa 572-664-537
Administracja / Zaopatrzenie 572-664-539
Kadry 572-664-519
Dział Statystyki i Rozliczeń 572-664-527
Płace 572-664-519
Dział farmacji 572-664-544
© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE