Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną SPZZOZ w Pruszkowie na zdrowie ludzi i na środowisko w 2023roku

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną SPZZOZ w Pruszkowie na zdrowie ludzi i na środowisko w 2023roku

1. Działalność jednostki:

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące do celów medycznych, polegającą na wykonywaniu zdjęć ogólno-diagnostycznych, mammografii i badań z zakresu tomografii komputerowej dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, Izby Przyjęć, Poradni Specjalistycznych i podmiotów zewnętrznych

W jednostce organizacyjnej wykorzystuje się następujące aparaty:

Aparat rtg POLYRAD PREMIUM,Mammograf GIOTTO CLASS,Tomograf komputerowy FUJIFILM FCT Speedia, Aparat rtg z ramieniem C CYBERBLOC FP-S, przyłóżkowy aparat rtg typ TXL-Plus 4-APR, przyłóżkowy aparat Aparat rtg Riwiera.

Decyzja nr DE OHR/00366/2022 wyrażenie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych z dn. 07.03.2022r wydana przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

2. Kontrola narażenia personelu:

Na podstawie ustawy Prawo Atomowe, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Jednostka prowadzi systematyczną kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych. Pomiary dawek prowadzi akredytowane laboratorium. Ewidencję i kontrolę dawek prowadzi w jednostce Inspektor Ochrony Radiologicznej/Fizyk medyczny. Personel jest przeszkolony z zakresu bezpiecznego stosowania urządzeń radiologicznych do celów medycznych, jak również w zakresie ochrony radiologicznej co przyczynia się do optymalizacji wykonywanych procedur szczegółowych. Pracownia Rentgenowska, Pracownia Mammograficzna i Pracownia Tomografii komputerowej  wyposażone są w środki ochrony osobistej dla pracowników, pacjentów oraz innych osób biorących udział w realizacji procedur. Urządzenia radiologiczne są poddawane obowiązującym testom podstawowym i specjalistycznym dając gwarancję prawidłowej pracy.

3. Warunki lokalowe i organizacja pracy:

Pracownia Rentgenowska, Mammograficzna i Pracownia Tomografii komputerowej znajdują się na poziomie -1 budynku. Zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Dostosowany projekt osłon stałych wskazuje na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i poziomach referencyjnych określonych w przepisach. Organizacja pracy jednostki gwarantuje prawidłowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej pracowników oraz osób z ogółu ludności. Zastosowano odpowiednie działania w celu minimalizowania narażenia w tym ekspozycji niezamierzonych i narażeń przypadkowych (m.in. sygnalizacje świetlne, znaki ostrzegawcze, ograniczony dostęp osób nieuprawnionych). Osłony stałe zabezpieczają osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie Pracowni Rentgenowskiej,Mammograficznej i Pracowni Tomografii komputerowej przed otrzymaniem w ciągu roku dawki skutecznej przekraczającej 0,5 mSv.

Wnioski: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionym okresie nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownie nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe Art. 9 ust. 2 / Dz.U. 2021r.poz. 1941/© 2024 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.