Zmieniamy się dla Was

UWAGA!
W związku z rozpoczynającymi się w drugiej połowie września br pracami modernizacyjno-remontowymi głównego budynku Szpitala Powiatowego, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie uprzejmie informuje o czasowej zmianie, w okresie od 18 września 2017 r. do 31 marca 2018 r., lokalizacji realizacji świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Pacjenci będą przyjmowani w budynku sąsiadującym, w którym aktualnie znajduje się Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Andrzeja 23.
Zarówno budynek szpitala, jak i przychodni zlokalizowane są na tej samej działce, tak więc pacjenci będą mogli skorzystać w sytuacjach koniecznych z zaplecza diagnostycznego szpitala (laboratorium, Zakład Diagnostyki Obrazowej, itd.).
© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE