Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Kierownik Zakładu Opiekuńczo
 mgr Ewa Olszewska

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych  w określonym czasie, obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie,  w określonym czasie,  całodobową opieką osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji pod nadzorem lekarskim.

Z dniem 1 lipca 2012 roku zmianie ulega: sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, dokumentacja wymagana przy kierowaniu osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Zmiany zostały wprowadzone  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego można pobrać poniżej lub osobiście w pokoju administracyjnym na I piętrze w ZOL :
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z:
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy 22 415 12 21|
  • Dział Usług Medycznych 22 758 63 12
Wnioski proszę składać w pokoju administracyjnym na I piętrze w ZOL, u:
  • Ewy Olszewskiej;

we wtorki i czwartki w godzinach 8.00-14.00

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE