Konkursy

DKP-870/2021 Konkurs na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz przeprowadzenie sekcji zwłok

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych i cytologicznych oraz przeprowadzania sekcji zwłok dla pacjentów SPZZOZ w Pruszkowie

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE