Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie interpretacja i opis zdalny badań mammograficznych (MMG) w systemie teleradiologii

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii, biochemii, immunologii, leków

Konkurs ofert w zakresie wykonywania i opisywania badań USG (ortopedycznych) w siedzibie Przyjmującego zamówienie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Interpretacja i opis zdalny badań tomografii komputerowej (TK) w systemie teleradiologii dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Konkurs ofert w zakresie wykonywania i opisów badań EEG

Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej

Konkurs w zakresie przeprowadzania badań elektroencefalografii (EEG)

DKP-870/2021 Konkurs na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz przeprowadzenie sekcji zwłok

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych i cytologicznych oraz przeprowadzania sekcji zwłok dla pacjentów SPZZOZ w Pruszkowie

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE