Dyrekcja

Dyrektor
Dr nauk med. Krzysztof Pastewka
krzysztof.pastewka@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
Dr n. med. Justyna Radkiewicz
justyna.radkiewicz@szpitalnawrzesinie.plZastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej
Dr n.med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
malgorzata.dawidowska@szpitalnawrzesinie.pl

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE