Dyrekcja

Dyrektor
Tomasz Sławatyniec
dyrektor@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Krzysztof Sankiewicz
rzecznik@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarek i położnych
Barbara Pilucik
barbara.pilucik@szpitalnawrzesinie.pl

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE