Dyrekcja

Dyrektor
Tomasz Sławatyniec
dyrektor@szpitalnawrzesinie.pl

Dyrektor ds Lecznictwa
Dr nauk med. Krzysztof Pastewka
krzysztof.pastewka@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarek i położnych
Barbara Pilucik
barbara.pilucik@szpitalnawrzesinie.pl

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE