Dyrekcja

p.o. Dyrektor
Tomasz Sławatyniec
dyrektor@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca Dyrektoa ds. Lecznictwa
Dr nauk med. Krzysztof Pastewka
krzysztof.pastewka@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarek i położnych
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej
Małgorzata Dawidowska
malgorzata.dawidowska@szpitalnawrzesinie.pl

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE