Dyrekcja

p.o. zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
Marta Kuczabska
marta.kuczabska@szpitalnawrzesinie.pl

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Ewa Olszewska
ewa.olszewska@szpitalnawrzesinie.pl

© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE