Dyrekcja

Dyrektor
Elżbieta Makulska - Gertruda
dyrektor@szpitalnawrzesinie.pl

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o specjalności: Ekonomika Zdrowia oraz Pieniądz i Bankowość. Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w ochronie zdrowia. Współautor grantu Ministerstwa Zdrowia: temat: opracowanie rachunku i wyceny  procedur medycznych, a potem  członek  komisji odpowiedzialnej za jego wdrożenie w Polsce. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Medycznej w Warszawie na III Wydziale Nauki o Zdrowiu, wykładowca studiów magisterskich dla pielęgniarek. Autor artykułów dla pism o medycynie i zdrowiu, publikowanych: Menadżer Zdrowia, Rynek Zdrowia, Zdrowia, Szpital Kliniczny. Członek Rady Naukowej kwartalnika naukowego: Szpital Kliniczny. Współorganizator odpowiedzialny za uruchomienie  Kliniki Chirurgii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej  w Szpitalu Klinicznym im Prof. W Orłowskiego. Lider projektu unijnego jako (zastępca dyrektora Centrum Onkologii – Instytut) umożliwiającego pozyskanie środków na wymianę sprzętu i aparatury medycznej  na kwotę 15 milionów złotych, zakończonego sukcesem. Zatrudnienie: Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im Orłowskiego CMKP w Warszawie, Szpital Batorego w Otwocku i równocześnie praca w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie, Szpital Czerniakowski w Warszawie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Dr nauk med. Krzysztof Pastewka
krzysztof.pastewka@szpitalnawrzesinie.pl

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej
dr n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
malgorzata.dawidowska@szpitalnawrzesinie.pl

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE