Postępowania na podstawie ustawy Pzp

Zakup wyposażenia w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu D Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie” – umowa nr 6/U/ZZ/2021

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu D Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie” – umowa nr 6/U/ZZ/2021”, numer postępowania ZP.272.23.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/698418 

Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii”, numer postępowania ZP.272.21.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/696777 

Dostawa gazów medycznych

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazów medycznych”, numer postępowania ZP.272.22.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/688788 

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne”, numer postępowania ZP.272.19.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/684524 

Dostawa wraz z uruchomieniem systemu ochrony poczty elektronicznej

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z uruchomieniem systemu ochrony poczty elektronicznej”, numer postępowania ZP.272.18.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/683495 

Dostawa gazów medycznych

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazów medycznych”, numer postępowania ZP.272.16.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/676054 

Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów artroskopowych

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa implantów i osprzętu do zabiegów artroskopowych”, numer postępowania ZP.272.17.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/672969 

Dostawa opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie w podziale na pakiety

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie w podziale na pakiety”, numer postępowania ZP.272.15.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/632665 

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części”, numer postępowania ZP.272.14.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/630227 

Dostawa serwerów HCI wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostawa systemu backupu

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwerów HCI wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostawa systemu backupu”, numer postępowania ZP.272.12.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/612895 

Dostawa klastra i Systemu Logowania

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa klastra i Systemu Logowania”, numer postępowania ZP.272.13.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/610815 

Dostawa wyrobów do sterylizacji

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów do sterylizacji”, numer postępowania ZP.272.10.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/599211 

Dostawa opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie w podziale na pakiety

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie w podziale na pakiety”, numer postępowania ZP.272.08.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/599197 

Dostawa gazów medycznych

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazów medycznych”, numer postępowania ZP.272.11.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/597537 

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części”, numer postępowania ZP.272.09.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/596289 

Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym centralnej Sterylizacji dla BO)”, numer postępowania ZP.272.07.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/594441 

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”, numer postępowania ZP.272.06.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/587922

Dostawa gazów medycznych

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazów medycznych”, numer postępowania ZP.272.04.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/584186

Wykonanie i dostawa posiłków dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pruszkowie

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie i dostawa posiłków dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pruszkowie", numer postępowania ZP.272.02.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/583289 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę transportu sanitarnego", numer postępowania ZP.272.05.2022.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługę transportu sanitarnego", numer postępowania ZP.272.05.2022.

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/582081 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej", numer postępowania ZP.272.03.2022

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej", numer postępowania ZP.272.03.2022

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/581474 

29.09.2021 r. - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SPZZOZ w Pruszkowie w ramach zadania: „ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”

Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/509310   

29.09.2021 r. - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania :„ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania :„ Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”Wszelka dokumentacja z przedmiotowego postępowania udostępniona jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/490463  

 

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE