Zapytania ofertowe

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Zaproszenie do złożenie oferty (1.58 MB)

dokument Zał 1 Formularz oferty (31 KB)

dokument Zał 2 Wzór umowy (45 KB)

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych (29 KB)

dokument Zał 3 Wykaz usług (26 KB)

dokument Zał 4 Wykaz osób (47 KB)

pdf Zaproszenie do złożenie oferty Popularny

Przez 121 pobrań

dokument Zał 4 Wykaz osób

Przez 90 pobrań

dokument Zał 3 Wykaz usług

Przez 84 pobrań

dokument Zał 2 Wzór umowy

Przez 90 pobrań

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych

Przez 98 pobrań

dokument Zał 1 Formularz oferty

Przez 87 pobrań

pdf Konfiguracja połączenia VPN

Przez 62 pobrań

pdf Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.

Przez 83 pobrań

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Formularz ofertowy 13072022160736 Popularny

Przez 195 pobrań

pdf ZO/06/2022 Dostawa osprzętu do zabiegów artroskopowych Popularny

Przez 211 pobrań

dokument Załącznik nr 4 do Zapytania Popularny

Przez 200 pobrań

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE