Zapytania ofertowe

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 43/23/05/2023/SAT

"Roboty w zakresie dostawy i instalacji 5 sztuk klimatyzatorów wraz z agregatami w pomieszczeniach Centrum Diagnostyki Kardiologicznej, mieszczących się na 1 piętrze (kondygnacja 3, skrzydło c) w budynku szpitala SPZZOZ w Pruszkowie"

 

pdf Zaproszenie 43 23 05 2023 SAT (5.44 MB)

dokument Zał 1 Formularz oferty (29 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Zaproszenie do złożenie oferty (1.58 MB)

dokument Zał 1 Formularz oferty (31 KB)

dokument Zał 2 Wzór umowy (45 KB)

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych (29 KB)

dokument Zał 3 Wykaz usług (26 KB)

dokument Zał 4 Wykaz osób (47 KB)

default 1063 2023 Załącznik nr 2a mikrobiologia

Przez 85 pobrań

default 1063 2023 Załącznik nr 2b specjalistyka

Przez 87 pobrań

dokument 1063 2023 Załącznik 1 Formularz oferty

Przez 87 pobrań

dokument 1063 2023 Załacznik nr 3 oświadczenie

Przez 93 pobrań

pdf 4809062023FAR Odpowiedź na pytania

Przez 90 pobrań

pdf Zaproszenie do złożenia oferty Popularny

Przez 281 pobrań

spreadsheet Zał 2 Formularz cenowy

Przez 89 pobrań

dokument Zał 1 Formularz ofertowy

Przez 84 pobrań

pdf Umowa Popularny

Przez 174 pobrań

dokument USG Oferta Popularny

Przez 167 pobrań

pdf Zaproszenie do złożenie oferty Popularny

Przez 372 pobrań

dokument Zał 4 Wykaz osób Popularny

Przez 277 pobrań

dokument Zał 3 Wykaz usług Popularny

Przez 275 pobrań

dokument Zał 2 Wzór umowy Popularny

Przez 303 pobrań

dokument Zał 2 do Umowy Umowa powierzenia danych osobowych Popularny

Przez 284 pobrań

dokument Zał 1 Formularz oferty Popularny

Przez 271 pobrań

pdf Konfiguracja połączenia VPN Popularny

Przez 261 pobrań

pdf Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Popularny

Przez 258 pobrań

Zapytanie ofertowe pn. „Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wraz z wydaniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania tego sprawozdania”, numer postępowania 22/11/10/2022/DF.

Termin składania ofert: 20 października 2022 r.

pdf Formularz ofertowy 13072022160736 Popularny

Przez 422 pobrań

pdf ZO/06/2022 Dostawa osprzętu do zabiegów artroskopowych Popularny

Przez 423 pobrań

© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE