Lecznictwo numery telefonów

Izba przyjęć 22 758 89 26
Pracowania RTG, MMG, USG 22 758 81 86
Ordynator interny 22 758 77 58
Ordynator oddziału chirurgii 22 758 76 10
Ordynator OIT 22 728 79 80
Ordynator położnictwa 22 758 20 66
Położnictwo, ginekologia - gabinet lekarski 22 758 20 65
Pordania chirurgiczna 22 758 72 15
Nocna pomoc lekarska 22 758 67 14
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 22 415 12 21
Poradnia zdrowia psychicznego ul. Drzymały 19/21 22 758 77 75
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 22 758 84 11
Rejestracja, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21

22 758 60 24
22 758 63 04

Rehabilitacja, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 22 758 60 42
Laryngolog, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 22 758 67 84
Stomatologia, Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 22 734 27 31
© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE