Likwidacja Fundacji

Informacja o rozwiązaniu i wszczęciu postępowania likwidacyjnego Fundacji pomocy i rozwoju oddziału położniczo-ginekologicznego.  • Image 1


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE