Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.SPZZOZ w Pruszkowie pozyskał następujące wsparcie w ramach projektu wykorzystujemy następujący sprzęt:

1         KARDIOMONITOR  ICARD L WERSJA L199 / IGEL

2         KARDIOMONITOR  Q7

3         KARDIOMONITOR  Q7

4         PULSOKSYMETR MASIMO  RAD- 5

5         RESPIRATOR ASTRAL 150

6         KARDIOMONITOR Q7

7         KARDIOMONITOR Q7

8         KARDIOMONITOR  BIOLIGHT Q7/l

9         Respirator bez mieszalnika  TRILOGY EVO

10       Respirator bez mieszalnika  TRILOGY EVO

11       Respirator turbinowy TRILOGY EVO OBM III

12       Respirator NKV - 330 – jednostka główna

13       Pompa infuzyjna strzykawkowa  PELFULSOR SPACE BRAWN

14       Pompa infuzyjna strzykawkowa PERFUSOR SPACE

15       PULSOKSYMETR MD 300C29 20szt

16       Pompa strzykawkowa PERFULSOR COMPAKT 5szt

17       Aparat do wysokoprepyływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami

18       Aparat RTG mobilny

19       Ssak chirurgiczny 2 szt.

20       Defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji 2 szt.

21       Aparat USG Philips AFFINITI 70

22       Tomograf komputerowy

23       Aparat USG

24       Aparat USG

25       Defibrylator

26       Defibrylator

27       Defibrylator

28       DefibrylatorPonadto SPZZOZ w Pruszkowie otrzymuje środki do dezynfekcji oraz środki ochrony indywidualnej.© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE