Porody rodzinne

Szanowni Państwo

 

Informujemy,że z dniem 27.11.2020r została przywrócona możliwość odbywania porodów rodzinnych. Obecność osoby towarzyszącej podczas porodu będzie możliwa od momentu przyjęcia Pacjentki do sali porodwej do czasu zakończenia pierwszego kontaktu matki z dzieckiem “ skóra do skóry”. Podczas porodów rodzinnych w okresie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 obowiązują poniższe zasady bezpieczeństwa:
1) W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca ( ojciec dziecka lub inna wskazana przez rodzącą osoba).
2) Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 7-14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażeniam koronawirusem.
3) Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, bez styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.
4) Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom epidemiologicznym co pacjentka rodząca tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.
5) Po wstępnym badaniu pacjentki i analizie ankiety epidemiologicznej decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/ położna.
6) Wskazane jest aby do porodu rodzinnego osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik wymazu PCR w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 5 dni. W przypadku braku wyniku wymazu wymagamy wykonania testu antygenowego w laboratorium naszego szpitala ( koszt 100 zł.)
7) Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans ( 2m) wobec innych osób poza rodzącą , zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród, ma założoną maskę ochronną z filtrem  FFP2, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie, często dezynfekuje ręce.
Wymagamy posiadania własnych środków ochrony osobistej ( maska,fartuch fizelinowy, ochraniacze na obuwie)
W przypadku zabiegów medycznych np. znieczulenie  zewnątrzoponowe, poród zabiegowy osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali porodowej i oczekiwanie we wskazanym miejscu.
8) Po porodzie osoba towarzysząca może przebywać w sali z pacjentką i dzieckiem ok. 2godz.
Nieprzestrzeganie zasad lub niedostosowanie się do zaleceń personelu może skutkować nakazem natychmiastowego opuszczenia szpitala.
W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek przebywających w oddziale ginekologiczno- położniczym.
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozpostrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 szpital zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami Konsultantów Krajowych w dziedzinie położnictwa
i ginekologii oraz perinatologii.
Drodzy Rodzice dokładamy wszelkich starań by zapewnić Wam oraz dziecku nie tylko komfortowe ale także możliwie najbezpieczniejsze warunki pobytu w naszym oddziale. Życzymy Państwu zdrowia i jeszcze raz zapraszamy do porodu w naszym szpitalu.


© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.