Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim

Dyrekcja SPZZOZ w Pruszkowie oraz Zarząd Powiatu Pruszkowskiego serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu w niedzielę 10 września od godz. 9.00 do 13.00 na plac przy Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 23.
Na osoby w każdym wieku czekać będą specjalne stanowiska medyczne, gdzie będzie można sprawdzić stan swojego zdrowia lub dowiedzieć się gdzie można uzyskać pomoc w razie przemocy domowej czy uzyskać bezpłatną konsultację psychologiczną, czy logopedyczną.

Impreza ta ma na celu zachęcenie wszystkich mieszkańców Powiatu do dbania o swoje zdrowie, oraz udzielić informacji, gdzie i jak często powinno się wykonywać badania, a także namówić do profilaktyki w postaci aktywności fizycznej niezależnie od wieku.
Podczas tego wydarzenia na dziedzińcu Kościoła dla chętnych poprowadzone będą badania profilaktyczne w kierunku astmy, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz chorób serca. Ponadto prowadzone będzie poradnictwo i dystrybucja materiałów edukacyjnych związanych z tematyką profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki boreliozy przez specjalistów z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie. Będzie można również spotkać się z lekarzami ginekologami i położną oraz uzyskać konsultacje dotyczące laktacji oraz opieki okołoporodowej.
Swoje stanowiska będą miały również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Zespół Ośrodków Wsparcia z Piastowa, gdzie będzie można uzyskać darmową konsultację, dla rodziców oraz dzieci, prowadzoną przez psychologów, pedagogów, logopedów oraz specjalistów od profilaktyki uzależnień i przemocy oraz szeroko pojętego kryzysu.
Kolejnym głównym obszarem działania będzie promocja ratownictwa oraz prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej. Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez Dyplomowanych Ratowników Medycznych. Swoje stoisko będą mieli również rehabilitanci, którzy doradzą jakie ćwiczenia należy wykonać aby poprawić sprawność.


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE