Dlaczego remontujemy szpital?

Szanowni Państwo!
 
Dlaczego remontujemy i modernizujemy szpital?
 
  • oddział chirurgiczny (parter), pomieszczenia Izby Przyjęć, przychodni chirurgicznej i ortopedycznej, gabinety badań endoskopowych nie spełniają kryteriów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i do końca roku 2017 musimy wykonać niezbędne prace remontowe i modernizacyjne
  • naszym pacjentom chcemy zaoferować zupełnie inną jakość pobytu w szpitalu, przyjęć w poradniach specjalistycznych, czy warunków przeprowadzania badań diagnostycznych
  • naszemu personelowi chcemy ułatwić codzienną pracę i dać satysfakcję, że realizują ją w nowoczesnych i przyjaznych, również z punktu widzenia ergonomii, pomieszczeniach
Przed nami kilka miesięcy bardzo trudnych i uciążliwych, ale zmiana wymaga poświęceń od nas wszystkich i razem musimy przez ten czas remontu przejść. Po to, aby było lepiej niż na załączonych zdjęciach.
Proszę raz jeszcze o cierpliwość i wyrozumiałość
 
Tomasz Sławatyniec
Dyrketor SPZ ZOZ w Pruszkowie
  • Image 1


© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE