Podziękowanie

Kilka słów na pożegnanie…

Po trzech latach kończy się dzisiaj moja misja kierowania SPZZOZ w Pruszkowie. To był czas istotnych zmian. Zmodernizowane zostały oddziały szpitala, dobudowaliśmy Izbę Przyjęć i rozbudowana została Przychodnia Specjalistyczna (także jej część na ul. Drzymały). Zakupiono, dzięki dotacjom Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego i miasta Pruszkowa nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: cyfrowy aparat rentgenowski, mammograf, aparaty usg, aparaty holterowskie, echo serca, spirometr, nowoczesne łóżka porodowe, itd. Blok operacyjny doposażony został w niezbędne instrumentarium umożliwiające wprowadzenie innowacyjnych technik operacyjnych chirurgicznych i ginekologicznych.
Nasz Oddział Neonatologiczny obficie został obdarowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka (inkubatory, stanowiska do resuscytacji, lampy do fototerapii, aparat do echo serca, fotele do karmienia i wiele innych).
Stworzyliśmy Szkołę rodzenia działającą pod hasłem „Zostań mamą na Wrzesinie” i która cieszy się ogromnym powodzeniem, a my jesteśmy dumni, że ponad tysiąc dzieci w ciągu roku przychodzi na świat w naszym szpitalu.
Staramy się pamiętać o społeczności naszego powiatu i dla niej zorganizowaliśmy wspólnie ze Starostwem akcje profilaktyczne w ramach „Zdrowych niedziel”
Cieszę się w końcu, że sukcesem zakończyło się postępowanie przetargowe i mogłem podpisać umowę z wykonawcą największej inwestycji w historii pruszkowskiego SPZZOZ, tj. na  budowę nowego pawilonu, gdzie znajdzie miejsce nowy blok operacyjny i blok porodowy z nowoczesnym wyposażeniem i zapleczem, nowe gabinety Poradni endoskopowej, a także Zakład Diagnostyki Obrazowej, w nim oprócz aparatu RTG i mammografu, aparatów usg,  także pojawi się obiecany przez Starostwo tomograf komputerowy.
Dziękuję moim Współpracownikom – wszystkim, niezależnie od pozycji i sprawowanej funkcji, za wspaniałą pracę, za wysiłek i pomoc we wprowadzaniu zmian, które służyć mają przede wszystkim pacjentom, jakości opieki nad nimi i bezpieczeństwu leczenia.
Obejmującej stanowisko Pani Dyrektor Elżbiecie Makulskiej-Gertrudzie życzę sukcesów w zarządzaniu naszą placówką dla dobra jej Pracowników i Pacjentów.
A na koniec przesłanie napisane słowami Profesora Bartoszewskiego:
„warto być uczciwym i przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto…”

Tomasz Sławatyniec -Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie (XI.2016-X.2019)
31 października 2019 r.


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE