Dyrekcja SPZZOZ informuje

DYREKCJA SPZZOZ INFORMUJE

 

 

 

W dniu 23.04.2020r Dyrekcja SP ZZOZ w Pruszkowie wznowiła przyjęcia pacjentów do O/Chorób Wewnętrznych SPZZOZ.
          Po wdrożeniu procedury epidemicznej zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie oraz przeprowadzeniu dezynfekcji i ozonowaniu przywrócono pełne funkcjonowanie O/Chorób Wewnętrznych SPZZOZ.
  • wszyscy pacjenci hospitalizowani w O/Ch. Wewnętrznych SP ZZOZ u których test potwierdził COVID – 19 zostali przewiezieni do Szpitala MSWiA, pozostali pacjenci u których test był negatywny zostali przekazani do Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.
  • Pozostały personel medyczny z kontaktu w dalszym ciągu przebywa w kwarantannie odbywającą się na terenie oddziału bądź w domach, do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu,
  • praca O/Ch. Wewnętrznych jest zabezpieczona i odbywa się na bieżąco, personel lekarski i pielęgniarski świadczący bezpośredni nadzór nad pacjentami na Oddziale posiada aktualny negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS Cov-2,
  • dla pracowników SP ZZOZ objętych kwarantanną w miejscu pracy zapewniono odpowiednie warunki lokalowo-bytowe,
  • zgodnie z procedurą postępowania w pandemii koronawirusa termin pobrania testów od pozostałego w kwarantannie personelu O/Ch. Wewnętrznych wyznaczono w dniu 28.04.2020r (tj. w kolejnej 7 dobie ),
  • przesiewowe testy pacjentów hospitalizowanych w O/Ch. Wewnętrznych wykonywane są na bieżąco i ograniczone są jedynie przepustowością laboratorium,
  • od dnia 14.04.2020r personelowi całego szpitala wykonywane są przesiewowe testy COVID - 19 z zestawów w ilości 500 szt. testów, których zakupu dokonano ze środków od darczyńców.
 


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) SPZZOZ w Pruszkowie informuje, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań SPZZOZ w Pruszkowie, zwłaszcza świadczenia usług medycznych, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.