Izba Przyjęć

Izba przyjęć

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. bezpośredni: 
(22)  758 89 26

Centrala  (22) 758 63 78  lub  (22) 758 60 54, (22) 758 60 55  wew. 201

Mieści się na parterze , przy głównym wejściu do szpitala.
Udziela świadczeń zdrowotnych przez całą dobę polegających na przyjęciu pacjentów do szpitala na podstawie skierowania, wstępnej diagnostyce wykonanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, leczeniu pacjentów w stanach nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się samodzielnie. 
Zatrudniony personel to pielęgniarki i ratownicy medyczni z długoletnim stażem pracy oraz wysokimi kwalifikacjami.
Kadra

Zatrudnionych jest 5 pielęgniarek i 4 położne z długoletnim stażem pracy, z wysokimi kwalifikacjami.

Kierownik Opieki Pielęgniarskiej w Izbie Przyjęć Ogólnej
mgr Arkadiusz Kozioł
Podstawowa diagnostyka wykonywanych zadań obejmuje:
  • badania laboratoryjne przez całą dobę
  • EKG
  • KTG
  • pomiar ciśnienia
  • pomiar tętna
  • pomiar saturacji
W Izbie Przyjęć znajdują się 3 gabinety badań lekarskich:
  • gabinet internistyczny
  • gabinet chirurgiczny
  • gabinet ginekologiczno-położniczy - 1 piętro
© 2021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE