Izba Przyjęć

Izba przyjęć

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. bezpośredni: 
(22)  758 89 26

Centrala  (22) 758 63 78  lub  (22) 758 60 54, (22) 758 60 55  wew. 201

Izba Przyjęć działa dla potrzeb wszystkich oddziałów szpitala powiatowego. Przez całą dobę kwalifikuje pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do szpitala w stanach zagrożenia życia oraz udziela porady medycznej.

Kadra

Zatrudnionych jest 5 pielęgniarek i 4 położne z długoletnim stażem pracy, z wysokimi kwalifikacjami.

Podstawowa diagnostyka wykonywanych zadań obejmuje:
  • badania laboratoryjne przez całą dobę
  • EKG
  • KTG
  • pomiar ciśnienia
  • pomiar tętna
W Izbie Przyjęć znajdują się 3 gabinety badań lekarskich:
  • gabinet  internistyczny
  • gabinet  chirurgiczny
  • gabinet ginekologiczno-położniczy
© 2018 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE