Izba Przyjęć

Izba przyjęć

05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. bezpośredni: 
572-664-550

W ramach Izby Przyjęć udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne pacjentom przekazywanym przez Zespoły Ratownictwa Medycznego a także przybywającym samodzielnie. Proces terapeutyczny składa się ze wstępnej diagnostyki i leczenia stanów chorobowych. Przy przyjęciu przeprowadzana jest segregacja medyczna typu TRIAGE (Manchester Triage System), dzięki czemu pacjenci są kwalifikowani do właściwego obszaru terapeutycznego i w odpowiednim stopniu pilności.

Pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia świadczenia zdrowotne udzielane są natychmiast.

Kadra

Personel Izby Przyjęć to doświadczona kadra lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Każdy z pracowników posiada wieloletnie doświadczenie w swojej specjalności medycznej. Personel pielęgniarski to grono osób z doświadczeniem w oddziałach szpitalnych- chirurgicznych, wewnętrznych, OIOM a także urazowych. Kadra ratowników medycznych to głównie wieloletni pracownicy Pogotowia Ratunkowego i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ OGÓLNEJ

 


 Arkadiusz Kozioł

KIEROWNIK OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ IZBY PRZYJĘĆ

 


Wojciech Okniński

Zakres diagnostyczny Izby Przyjęć:
  • Całodobowe badania laboratoryjne w tym toksykologiczne i gazometryczne,
  • Elektrokardiografia,
  • Oznaczanie i monitorowanie funkcji życiowych,
  • RTG, USG, Tomografia Komputerowa,
  • W stanach zagrożenia życia USG w protokołach ratunkowych FAST, eFAST wykonywane przenośnym ultrasonografem,
  • W razie konieczności zdjęcia rentgenowskie wykonywane są aparatem przenośnym- badanie przy łóżku chorego.
W Izbie Przyjęć wydzielone są 3 obszary terapeutyczne:
  • Internistyczny- udzielane są świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych
  • Chirurgiczny- udzielane są świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej
  • ginekologiczno-położniczy (zlokalizowany na 1 piętrze)-  udzielane są świadczenia z zakresu ginekologii i położnictwa.


Każdy obszar diagnostyczno-terapeutyczny udziela chorym świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności medycznej. W razie konieczności pacjentom udzielane są konsultacje specjalistyczne (w tym z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii). Izba Przyjęć współpracuje ściśle z Poradniami Specjalistycznymi i w razie konieczności udzielane są konsultacje specjalistyczne z zakresu kardiologii (w tym echo serca), ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej, gastroenterologii w trybie „cito”.

 Izba przyjęć dysponuje sprzętem medycznym do ratowania zdrowia i życia w stanach nagłych (dwa defibrylatory, trzy respiratory, przenośny ultrasonograf do diagnostyki stanów nagłych zagrażających życiu). Personel medyczny jest przygotowany do wykonywania świadczeń z zakresu elektroterapii- wykonania przezskórnej elektrostymulacji serca, kardiowersji elektrycznej, defibrylacji elektrycznej). W obszarze chirurgicznym Izby Przyjęć wykonywane są świadczenia medyczne z zakresu tzw. chirurgii miękkiej w pełnym zakresie w tym z zakresu leczenia i zaopatrywania ran.

 Izba Przyjęć dysponuje 7 miejscami diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19. Wykonywane  są testy antygenowe a także testy metodą Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (RT-PCR). Pacjenci z zakażeniem COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia umieszczani są w wydzielonych izolatkach, które nie mają bezpośredniego ciągu komunikacyjnego z tzw. „stroną czystą Izby Przyjęć”.

 Personel Izby Przyjęć dokłada wielu starań by w czasie pandemii COVID-19 świadczenia zdrowotne były udzielane na najwyższym możliwym poziomie a ryzyko infekcji wśród pacjentów było zminimalizowane. Pomieszczenia Izby Przyjęć są regularnie dezynfekowane. Każdy pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć na etapie segregacji (TRIAGE) ma pobierany wymaz antygenowy p/ko Covid-19, którego wynik jest znany po około 15 minutach. Personel medyczny ma do dyspozycji wszelkie środki ochrony osobistej. Szereg działań podejmowanych w tym zakresie gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

Psycholog

Uprzejmie informujemy, że w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Pruszkowie jest zatrudniony psycholog, który udziela pomocy psychologicznej pacjentom oraz członkom rodziny. Jest dostępny zgodnie z harmonogramem pracy, który znajduje się w oddziałach szpitala oraz na stronie internetowej SPZZOZ. Na tablicach informacyjnych w oddziałach zamieszczone są również informacje dotyczące danych kontaktowych oraz lokalizacji pokoju psychologa.

Psycholog wykonuje obchody w salach pacjentów lub towarzyszy w trakcie obchodów lekarskich, konsultuje, realizuje programy edukacyjne, reaguje w kryzysowych sytuacjach, szkoli. Najczęstszą metodą pracy psychologa jest wsparcie, psychoedukacja, udzielanie psychoporady lub interwencja kryzysowa. Pacjent może sam zgłosić potrzebę rozmowy z psychologiem w czasie hospitalizacji.
Wówczas zgłasza ją pielęgniarce, lekarzowi lub bezpośrednio psychologowi. Rozmowa
z psychologiem może być prowadzona przy łóżku pacjenta,  w aktualnie dostępnej sali na oddziale lub w pokoju psychologa. W czasie konsultacji psycholog przeprowadza wywiad, prowadzi obserwacje, czasami diagnozuje, udziela wsparcia, nierzadko interweniuje. Rozmowa
z psychologiem trwa zazwyczaj około 30-50 minut. W razie nieobecności psychologa w oddziale pacjent może umówić się telefonicznie na spotkanie w innym terminie.

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE