Izba Przyjęć

Izba przyjęć

tel. całodobowy: 
572-664-550

KIEROWNIK OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Wojciech Okniński

tel.: 572 664 552

wojciech.okninski@szpitalnawrzesinie.pl

Zarządzenie nr.: 102/2022/DSM Prezesa NFZ z dnia 10 sierpnia 2022 r

 „Na izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia”.

 

IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA
W Izbie Przyjęć udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne w trybie ostrego dyżuru pacjentom przekazywanym przez Zespoły Ratownictwa Medycznego a także przybywającym samodzielnie. Proces terapeutyczny składa się ze wstępnej diagnostyki i leczenia stanów chorobowych.

Pierwszym etapem przyjęcia jest segregacja medyczna typu TRIAGE (Manchester Triage System), dzięki czemu pacjenci są kwalifikowani do właściwego obszaru terapeutycznego i w odpowiednim stopniu pilności.

Stopnie pilności przyjęcia wg. TRIAGE

CZERWONY

Natychmiast

POMARAŃCZOWY

Do 10 minut

ŻÓŁTY

Do 60 minut

ZIELONY

Do 120 minut

NIEBIESKI

Do 240 minut

 

Pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia świadczenia zdrowotne udzielane są natychmiast.

Kadra

Personel Izby Przyjęć to doświadczona kadra lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Każdy z pracowników posiada wieloletnie doświadczenie w swojej specjalności medycznej. Personel pielęgniarski to grono osób z doświadczeniem w oddziałach szpitalnych ( chirurgicznych, wewnętrznych, OIOM a także urazowych). Kadra ratowników medycznych to głównie wieloletni pracownicy Pogotowia Ratunkowego i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Zakres diagnostyczny Izby Przyjęć:
 • Badania laboratoryjne wykonywane całodobowo w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Elektrokardiografia,
 • Oznaczanie i monitorowanie funkcji życiowych,
 • RTG, USG, Tomografia Komputerowa wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej,
 • W stanach zagrożenia życia USG w protokołach ratunkowych FAST, eFAST wykonywane przenośnym ultrasonografem,
 • W razie konieczności badania RTG wykonywane są aparatem przenośnym- badanie przy łóżku chorego,
 • Gastroskopia w trybie „na ratunek życia” w Pracowni Badań Endoskopowych,
 • Stabilizacja i utrzymanie funkcji życiowych.
Obszary terapeutyczne:
 • Internistyczny- świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych
 • Chirurgiczny-  świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej
 • Ginekologiczno-Położniczy (zlokalizowany na 1 piętrze Szpitala)- świadczenia z zakresu ginekologii i położnictwa.

Każdy obszar diagnostyczno-terapeutyczny udziela pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności. W razie konieczności pacjentom udzielane są konsultacje specjalistyczne. Izba Przyjęć Ogólna współpracuje ściśle z Poradniami Specjalistycznymi, Pracowniami Diagnostycznymi, Działem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 W Izbie Przyjęć znajduje się nowoczesny sprzęt do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej.
 Izba Przyjęć dysponuje łącznie 7 miejscami leżącymi z czego 4 miejsca są w pełni wyposażone w urządzenia do monitorowania hemodynamicznego pacjentów.
 
Pacjenci w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu są umieszczani w Sali Intensywnego Nadzoru w obrębie Izby Przyjęć.
© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE