Podpisanie umowy na dotację dla Szpitala Powiatowego na Wrzesinie

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Izabella Jabłońska-Makowska p.o. Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów podpisali, z Konstantym Radziwiłłem Wojewodą Mazowieckim, umowę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w szpitalu SPZZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)” w wysokości 3 995 229,00 zł.

Całkowity koszt doposażenia bloku operacyjnego wynosi 4 994 036,45 zł. Dotacja ze środków budżetu państwa to 80% tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 822 018,40 zł oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – 176 789,05 zł.

W spotkaniu wzięli udział także: Zdzisław Sipiera Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Sławatyniec Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Źródło Powiat Pruszkowski© 2023 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE