Wizyta Kardynała

W dniu 1 marca 2019 r. z duszpasterską wizytą odwiedził Szpital Powiatowy w Pruszkowie Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Wzruszające spotkanie z chorymi, rozmowy, słowa pocieszenia i wspólna modlitwa nadały wyjątkowy nastrój tej wizycie. Księdzu Kardynałowi towarzyszył Ksiądz Dziekan Marian Mikołajczak oraz Kapelan Szpitala, a w spotkaniu uczestniczyły również Władze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie nadzorujące nasz szpital.

Dziękujemy Księdzu Kardynałowi za tę wyjątkową wizytę i niezapomniane chwile.

 

  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE