Podziękowania Budimex

Dzięki wielkiej uprzejmości i pomocy Firmy Budimex Sp. z o.o. możliwa była wymiana dotychczasowego wyposażenia starego umeblowania. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane wsparcie, a całej firmie życzymy wielu sukcesów zarówno zawodowych jak również osobistych! 
  • Image 1


© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE