2017-07-06 - Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dla potrzeb pracowni Histopatologii.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty odczynniki Histopatolog

Przez 34 pobrań

pdf Modyfikacja Dostawa odczynników

Przez 51 pobrań

pdf Z O odczynniki prac Histopatologii

Przez 72 pobrań

spreadsheet Pakiety Prac Histopatologii

Przez 56 pobrań

pdf Ogłoszenie dostawa odczynników

Przez 56 pobrań

© 2017 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE