2019-05-29 - ZO.11.2019 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowalnych dla zadnia pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zawiadomienie

Przez 39 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania

Przez 37 pobrań

pdf Zmiana treści Zapytania

Przez 41 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 38 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe

Przez 54 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Umowy

Przez 34 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 36 pobrań

© 2019 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE