2019-05-29 - ZO.11.2019 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowalnych dla zadnia pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II

pdf Zawiadomienie

Przez 91 pobrań

pdf Odpowiedzi na pytania

Przez 85 pobrań

pdf Zmiana treści Zapytania

Przez 89 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Zapytania

Przez 88 pobrań

pdf Zapytanie ofertowe Popularny

Przez 104 pobrań

pdf Załącznik nr 2 do Umowy

Przez 84 pobrań

dokument Załącznik nr 1 do Zapytania

Przez 78 pobrań

© 2020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE