W imieniu Szpitala i osób związanych ze Szpitalem chciałabym za pośrednictwem wspaniałego organizatora Pana Konstantego Chodkowskiego redaktora naczelnego gazety internetowej "zpruszkowa.pl" podziękować tym wszystkim, którzy w tym czasie wymagającym od nas poświęcenia, odpowiedzialności


Dyrekcja Szpitala Powiatowego SPZZOZ w Pruszkowie składa podziękowania:
Pracowni Krawieckiej p. Katarzyny Osmólskiej z Ursusa za przekazanie 300 maseczek oraz p. Wiktorii Majewskiej za przekazanie 1000 przyłbic ochronnych, które posłużą do zabezpieczenia personelu i pacjentów szpitala w okresie pandemii COVID-19.


Informujemy o odwołaniu wszystkich zajęć w Szkole Rodzenia do 11-go kwietnia.
Chcemy też powiadomić, że sale porodowe i oddział położniczo- noworodkowy w naszym szpitalu w Pruszkowie cały czas pracują, my położne i nasi lekarze czuwamy i jesteśmy w gotowości dla Was.

Zapraszamy
 
Beata Romańska-Rutkiewicz koordynator Szkoły Rodzenia w Pruszkowie " Na Wrzesinie"


Dyrekcja SPZZOZ w Pruszkowie uprzejmie zawiadamia, że Oddział Położniczy i Neonatologiczny jest czynny,  przygotowany do przyjęcia pacjentek do porodu oraz wykonania planowych c.c., bezpieczny pod względem epidemiologicznym w tym trudnym dla wszystkich czasie.


Podkategorie

© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE